Ansökan

Vem kan ansöka?

Stiftelsen vänder sig till svenska medborgare som är bosatta i Frankrike eller vistas där stadigvarande.
Den ansökande bör skriftligen redogöra för sina meriter, målsättning samt medelsbehov.

Dessutom skall betyg och rekommendationsskrivelser från respektive skolor i Frankrike bifogas ansökan för studiebidrag.

Ansökningar skall vara fonden tillhanda senast den 31 mars varje år, och sändes till:

Annastina Malm

ansokan@forssiusstiftelse.com