Ansökan

Vem kan ansöka?

Stiftelsen vänder sig till svenska medborgare som är bosatta i Frankrike eller vistas där stadigvarande.
Den ansökande bör skriftligen redogöra för sina meriter, målsättning samt medelsbehov.

Dessutom skall betyg och rekommendationsskrivelser från respektive skolor i Frankrike bifogas ansökan för studiebidrag.

Ansökningar skall vara fonden tillhanda senast den 31 mars varje år, och sändes till:

Maria Ridelberg-Lemoine
Ansökningsansvarig
Sonia och Gustav Forssius Stiftelse
c/o Institut Suedois
11 rue Payenne
75003 Paris
Frankrike

Tel: + 33 (0) 1 44 78 80 21
Email:maria.ridelberg-lemoine@si.se