Aktuellt

Maj 2020: Sonia och Gustav Forssius Stiftelsen gratulerar Årets Stipendiat:

Sten Ulloa Carler, pianist, studerande vid Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse à Paris (CNSMDP)

Ändamål

Stiftelsen lämnar bidrag till svenska medborgare för utbildning och verksamhet i Frankrike, med företrädesvis musikalisk eller konstnärlig inriktning.

Bakgrund

Stiftelsen bildades 1963 på initiativ av Sonia och Gustav Forssius, ursprungligen med en social inriktning. Fonden engagerades dock tidigt för att hjälpa unga svenska musiker och konstnärer till vidare studier och etablering i Frankrike. Detta är idag fondens huvudsyfte.

Genom åren har fonden givit stöd åt ett femtiotal musiker- med namn som Dag Aschatz, Helge Antoni, Per Tengstrand, och Swedenborgkvartetten – samt ungefär lika många konstnärer, t.ex. Ewert Lindfors, KG Nilson, Karin Lewin, Gudmar Olovson och Gunnar Nilsson.

Styrelse

Cecilia Forssius
Johan Forssius
Harald Friberg
Annastina Malm
Karin Pares-Roth
Maria Ridelberg-Lemoine

Ordförande
Ledamot
Sekreterare
Ledamot
Skattmästare
Ledamot