Hem

Ändamål

Stiftelsen lämnar bidrag till svenska medborgare för utbildning och verksamhet i Frankrike, med företrädesvis musikalisk eller konstnärlig inriktning.

Bakgrund

Stiftelsen bildades 1963 på initiativ av Sonia och Gustav Forssius, ursprungligen med en social inriktning. Fonden engagerades dock tidigt för att hjälpa unga svenska musiker och konstnärer till vidare studier och etablering i Frankrike. Detta är idag fondens huvudsyfte.

Genom åren har fonden givit stöd åt ett femtiotal musiker- med namn som Dag Aschatz, Helge Antoni, Per Tengstrand, och Swedenborgkvartetten – samt ungefär lika många konstnärer, t.ex. Ewert Lindfors, KG Nilson, Karin Lewin, Gudmar Olovson och Gunnar Nilsson.

Stiftelsens utdelningar har uppgått till över SEK 5MKr¹.


¹ inflationsjusterat