Ändamål

Stiftelsen lämnar bidrag till svenska medborgare för utbildning och verksamhet i Frankrike, med fokus på musikalisk eller konstnärlig inriktning. Stipendiekandidater skall vara bosatta i Frankrike eller vistas där stadigvarande.

Verksamhet

Stiftelsen bildades 1963 på initiativ av Sonia och Gustav Forssius. Målet var ursprungligen att bistå ländsmän som hade det svårt i efterkrigstidens Frankrike samt hjälpa svenska medborgare, bl.a. musiker och konstnärer, till vidare utbildning och verksamhet i Frankrike, vilket med åren blivit dess huvuduppgift. Genom åren har stiftelsen givit (ofta flerårigt) stöd till ca 130 svenska musiker och konstnärer. Efter närmare 60 års verksamhet är Sonia & Gustav Forssius stiftelsen en viktig länk i det kulturella utbytet mellan Sverige och Frankrike.

Aktuellt

Maj 2022: Sonia och Gustav Forssius Stiftelsen gratulerar vår Stipendiat för 2022:

Natalie Vikner för fortsatt starka insatser inom balett och deltagande vid internationella tävlingar och dansläger under 2022.

Maj 2021: Sonia och Gustav Forssius Stiftelsen gratulerar våra Stipendiater för 2021:

Marcus Lindeen, prisad svensk dramatiker och regissör (L’Aventure Invisible 2020, The Raft 2018, Regretters 2011, Glorious Accidents 2011) för spännande teaterprojekt i Frankrike.

https://www.marcuslindeen.com/about/

Natalie Vikner, ung talang inom balettvärlden, studerande vid Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse à Paris (CNSMDP) för höga ambitioner, hårt arbete och mycket driv oavsett tiderna. 

Styrelse

Cecilia Forssius
Johan Forssius
Harald Friberg
Annastina Malm
Karin Pares-Roth
Maria Ridelberg-Lemoine

Ordförande
Ledamot
Sekreterare
Ledamot
Skattmästare
Ledamot