Aktuellt

Maj 2020: Sonia och Gustav Forssius Stiftelsen gratulerar Årets Stipendiat:

Sten Ulloa Carler, pianist, studerande vid Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse à Paris (CNSMDP)

Ändamål

Stiftelsen lämnar bidrag till svenska medborgare för utbildning och verksamhet i Frankrike, med fokus på musikalisk eller konstnärlig inriktning. Stipendiekandidater skall vara bosatta i Frankrike eller vistas där stadigvarande.

Verksamhet

Stiftelsen bildades 1963 på initiativ av Sonia och Gustav Forssius. Målet var ursprungligen att bistå ländsmän som hade det svårt i efterkrigstidens Frankrike samt hjälpa svenska medborgare, bl.a. musiker och konstnärer, till vidare utbildning och verksamhet i Frankrike, vilket med åren blivit dess huvuduppgift. Genom åren har stiftelsen givit (ofta flerårigt) stöd till ca 130 svenska musiker och konstnärer. Efter närmare 70 års verksamhet är Sonia & Gustav Forssius stiftelsen en viktig länk i det kulturella utbytet mellan Sverige och Frankrike.

Styrelse

Cecilia Forssius
Johan Forssius
Harald Friberg
Annastina Malm
Karin Pares-Roth
Maria Ridelberg-Lemoine

Ordförande
Ledamot
Sekreterare
Ledamot
Skattmästare
Ledamot