Allmänna regler 

 • Stipendier delas ut en gång om året av SGF Stiftelsen (SGF)
 • Ansökningar ska vara SGF tillhanda senast den 15 april varje år
 • SGF Styrelse har ansvar för tilldelning av stipendier. Beslut om stipendietilldelning kan inte överklagas
 • Ansökningar behandlas och eventuell tilldelning sker inom två månader dvs senast den 15 juni samma år
 • Utdelat stipendie bör användas inom 18 månader efter tilldelning
 • Projektet som stipendiet avser bör redovisas skriftligt till stiftelsen senast 18 månader efter tilldelning

Vem kan ansöka?

 • Stiftelsen vänder sig till svenska medborgare som är bosatta i Frankrike eller vistas där stadigvarande
 • ansökningar för kortare studier eller verksamhet i Frankrike (under 6 månader) behandlas ej

Ansökan skall innehålla:

 • Ifylld bifogad ansökningsblankett
 • Redogörelse för meriter, målsättningar samt ansökningsändamål (max 2 sidor)
 • Budget för ansökningsändamålet (max 1 sida)
 • Curriculum vitae (max 2 sidor)
 • Om ansökan gäller studier, krävs betyg och 2 rekommendationsbrev
 • Om ansökan gäller ett icke-akademiskt projekt, krävs 2 referenser
 • Information om eventuella studiemedel (CSN) eller annat finansiellt stöd
 • Boendebevis (exempelvis elräkning, telefonräkning eller liknande). Om du söker för studier och ännu inte har ordnat boende kan du skicka in beviset i anslutning till terminsstarten.
 • Kopia på giltig id-handling (pass eller legitimation)

Vänligen kontrollera att ni har fått med alla bilagor. Ofullständiga ansökningar behandlas ej.

Deadline:

Ansökningar skall vara fonden tillhanda senast den 15 April varje år, och sändes till: ansokan@forssiusstiftelse.com. Vi accepterar endast ansökningar via e-post. Sent inkomna ansökningar behandlas ej.

Stiftelsen har ingen övre gräns gällande ansökningar, vi ber er dock notera att den utdelade stipendiesumman vanligtvis ligger mellan 10 000 och 30 000 SEK.